biuletyn

Sekretariat

Dane

  

Sekretariat - Sylwia Pawlak

 

Zakres kompetencji

1. Prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków mieszkańców, nadzór nad ich terminowym rozpatrywaniem.
2. Przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta, Sekretarzem, bądź kierownie ich do właściwych wydziałów.
3. Nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych.
 

Telefon: (061) 424-57-50
Fax: (061) 424-57-51
E-Mail: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl

Numer pokoju: 22
Kondygnacja: Piętro