biuletyn

Ochrona informacji niejawnych

Dane

 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Krystian Pietruszczak


Zakres kompetencji

I. Do podstawowych zadań biura należy:
1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.
2. Ochrona systemów teleinformatycznych.
3. Zapewnienie ochrony fizycznej urzędu.
4. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji.
5. Okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów.
6. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
7. Zapewnienie bezpieczeństwa transmisji, kontrolę dostępu do urządzeń, ochronę fizyczną, ochronę elektromagnetyczną, ochronę kryptograficzną.
8. Opracowywanie szczególnych wymagań bezpieczeństwa sieci, które polegają na
określeniu środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo informacji niejawnych, przetwarzanych w systemie lub przed możliwością narażenia ich bezpieczeństwa, a w szczególności nieuprawnionym ujawnieniem.
9. Bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w urzędzie.
10. Udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa.
11. Egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne.
12. Kontrolowanie przestrzegania właściwego oznaczenia i rejestrowania dokumentów w kancelarii tajnej oraz w jednostce organizacyjnej.
13. Prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom.
14. Przyjmowanie, rozdzielanie i wysyłanie korespondencji niejawnej,

II. Z zakresu danych osobowych:
1. Dopuszczanie pracowników do przetwarzania danych osobowych po odpowiednim przeszkoleniu.
2. Prowadzenie ewidencji osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych,
3. Przygotowywanie zbioru danych osobowych.
4. Zgłaszanie do rejestracji zbioru danych.
5. Prowadzenie szkoleń pracowników z ustawy o ochronie danych osobowych,
6. Określanie warunków udostępniania danych osobowych.
7. Określanie klauzuli niejawności zbioru danych.

III. Z zakresu informatyzacji:
1. Nadzór nad poprawnością działania sprzętu komputerowego.
2. Szkolenie pracowników urzędu w zakresie obsługi komputerów i programów.
3. Prowadzenie ewidencji programów komputerowych wykorzystywanych w urzędzie.
4. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.
5. Kontrolowanie przestrzegania użytkowania oprogramowania.
6. Kontrola merytoryczna nad wydatkami za telefony stacjonarne i komórkowe.

 


Telefon: (0 61) 424-57-50
Fax: (0 61) 424-57-51

Numer pokoju: 10
Kondygnacja: parter