biuletyn

Informacje o stanie majątkowym

Osoby składające oświadczenie majątkowe za 2022 rok

Lidia Lebizon - Skarbnik Gminy Gniezno

Hanna Wrzaskowska - Sekretarz Gminy Gniezno

Lidia Modrzejewska - Krüger - Dyrektor Zespołu Szkół w Szczytnikach Duchownych

Iwona Rewers - Kapcińska - Inspektor ds. świadczeń GOPS

Tomasz Kropidłowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zdziechowie

Marzenna Kubiak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zdziechowie (pierwsze oświadczenie majątkowe)

Renata Olejniczak - p.o. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Gniezno

Piotr Maciejewski - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Gniezno (pierwsze oświadczenie majątkowe)

Mariusz Jopa - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Piotr Maciejewski - Dyrektor Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym

Piotr Maciejewski - Dyrektor Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym (oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem stosunku pracy)

Marcin Ostaszewski - Dyrektor Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym (pierwsze oświadczenie majątkowe)

Mariola Marek-Kornet - Dyrektor Zespołu Przedszkoli w Zdziechowie

Karolina Moszczyńska - Inspektor UG Gniezno

Lidia Pietrzak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowie

Adam Galus - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych UG Gniezno

Beata Szuszkiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goślinowie

Monika Kordys - Dyrektor Gminnego Żłobka w Zdziechowie

Osoby składające oświadczenia majątkowe za 2021 rok

Lidia Lebizon - Skarbnik Gminy Gniezno

Hanna Wrzaskowska - Sekretarz Gminy Gniezno

Lidia Modrzejewska - Kruger - Dyrektor Zespołu Szkół w Szczytnikach Duchownych

Agnieszka Krysztofiak - Inspektor ds. świadczeń GOPS (oświadczenie w związku z zakończeniem stosunku pracy)

Iwona Rewers - Kapcińska - Inspektor ds. świadczeń GOPS (pierwsze oświadczenie majątkowe)

Iwona Rewers - Kapcińska - Inspektor ds. świadczeń GOPS

Tomasz Kropidłowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zdziechowie

Jarosław Wietrzyński- Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Gniezno

Mariusz Jopa - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Piotr Maciejewski - Dyrektor Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym

Mariola Marek-Kornet - Dyrektor Zespołu Przedszkoli w Zdziechowie

Karolina Moszczyńska - Inspektor UG Gniezno

Lidia Pietrzak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowie

Adam Galus - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych UG Gniezno (pierwsze oświadczenie majątkowe)

Adam Galus - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych UG Gniezno

Małgorzata Ziółkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goślinowie

Monika Kordys - Dyrektor Gminnego Żłobka w Zdziechowie

Osoby składające oświadczenie majątkowe za 2020 rok

  Lidia Lebizon

Oświadczenie majątkowe 

Skarbnik Gminy Gniezno

Hanna Wrzaskowska

Oświadczenie majątkowe 

Sekretarz Gminy Gniezno

Lidia Modrzejewska - Kruger 

Oświadczenie majątkowe

Dyrektor Zespołu Szkół w Szczytnikach Duchownych

Agnieszka Krysztofiak

Oświadczenie majątkowe

Inspektor ds. świadczeń GOPS

 Tomasz Kropidłowski

Oświadczenie majątkowe

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zdziechowie

Jarosław Wietrzyński

Oświadczenie majątkowe

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Gniezno

Mariusz Jopa

Oświadczenie majątkowe

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Piotr Maciejewski

Oświadczenie majątkowe

Dyrektor Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym

Mariola Marek-Kornet

Oświadczenie majątkowe

Dyrektor Zespołu Przedszkoli w Zdziechowie

 Karolina Moszczyńska

Oświadczenie majątkowe

Inspektor UG Gniezno

Anna Dziurleja

Oświadczenie majątkowe

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowie

Andrzej Trzciński

Oświadczenie majątkowe

Kierownik Referatu UG Gniezno

Małgorzata Ziółkowska

Oświadczenie majątkowe

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goślinowie

Monika Kordys

Oświadczenie majątkowe

Dyrektor Gminnego Żłobka w Zdziechowie

Osoby składające oświadczenie majątkowe za 2019 rok

  Lidia Lebizon

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenie majątkowe (pierwsze) - (pdf)

Skarbnik Gminy Gniezno

Hanna Wrzaskowska

Oświadczenie majątkowe 

  Oświadczenie majątkowe (pierwsze) - (pdf)

Sekretarz Gminy Gniezno

Lidia Modrzejewska - Kruger 

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe (w związku z powołaniem na stanowisko) - (pdf)  

Dyrektor Zespołu Szkół w Szczytnikach Duchownych

Teresa Zielińska

  Oświadczenie majątkowe (w związku z odwołaniem ze stanowiska) - (pdf)   

Dyrektor Zespołu Szkół w Szczytnikach Duchownych

Agnieszka Krysztofiak

Oświadczenie majątkowe

Korekta pierwszego oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe (pierwsze) - (pdf)

Inspektor ds. świadczeń GOPS

 Tomasz Kropidłowski

Oświadczenie majątkowe

Dyrektor SP w Zdziechowie

Jarosław Wietrzyński

Oświadczenie majątkowe

Dyrektor GCUW

Mariusz Jopa

Oświadczenie majątkowe

Kierownik GOPS

Piotr Maciejewski

Oświadczenie majątkowe

Dyrektor ZS w Jankowie Dolnym

Mariola Marek-Kornet

Oświadczenie majątkowe

Dyrektor Przedszkola Gminnego w Zdziechowie

 Karolina Moszczyńska

Oświadczenie majątkowe

Inspektor UG Gniezno

Anna Dziurleja

Oświadczenie majątkowe (w związku z powołaniem na stanowisko)

Dyrektor GBP w Zdziechowie

Andrzej Trzciński

Oświadczenie majątkowe

Kierownik Referatu UG Gniezno