biuletyn

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Gminnych Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury

Księga Rejestrowa Instytucji Kultury

Gminna Biblioteka Publiczna w Zdziechowie

Forma wpisu do rejestru - B1/14
Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów - 18.12.2013r
Pełna nazwa instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Zdziechowie
Skrócona  nazwa instytucji kultury -
Siedziba i adres instytucji kultury - Zdziechowa 136
Oznaczenia organizatora instytucji kultury - Gmina Gniezno
Podmiot z którym organizator wspólnie prowadzi instytucje kultury -
Akt o utworzeniu instytucji kultury - Uchwała Nr XLIX/336/2013 z dnia 18 grudnia 2013r
Akt o nadaniu statutu instytucji kultury - Uchwała Nr XLIX/336/2013 z dnia 18 grudnia 2013r