biuletyn

Ochotnicza Straż Pożarna

Zarząd gminny ZOSP

Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gniezno

Zdzisław Michałowski - Prezes
 Mariusz Klat - Wiceprezes
Hubert Pawlak - Skarbnik
Marta Jankowska - Sekretarz
Włodzimierz Leman - Członek Prezydium
 Jacek Kowalski - Członek
 Dominik Kozłowski - Członek
Tomasz Ossowski - Członek
Michał Grygiel - Członek
 Michał Szarzyński - Komendant Gminy Gniezno

Komisja Rewizyjna

Jan Cieciura - Przewodniczący
Stanisław Frątczak - Wiceprzewodniczący
Łukasz Budzyński - Sekretarz
Arkadiusz Martek - Członek