biuletyn

Gminny Żłobek w Zdziechowie

Dyrektor: Monika Kordys

Kontakt: tel. 510 927 203, e-mail: zlobek@urzadgminy.gniezno.pl

www.zlobekzdziechowa.idsl.pl

Żłobek mieści się w Zdziechowie w nowym budynku, wyposażony jest w najnowszy sprzęt, pomoce i akcesoria dla najmłodszych dzieci. Zapewniamy wykwalifikowany zespół opiekunów, troskliwych i lubiących pracę z dziećmi. Żłobek posiada miejsca dla 30 dzieci, w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3. Przez dwa lata, tj. od 01.09.2020 - 31.08.2022 rodzice nie ponoszą żadnych opłat związanych z pobytem dziecka w żłobku.

Szczegółowy Regulamin rekrutacji wraz z dokumentami do pobrania, które niezbędne są w procesie rekrutacji:

 Regulamin rekrutacji

 Karta zgłoszeniowa

 Oświadczenie o zatrudnieniu/deklaracja o powrocie do pracy

 Oświadczenie o zatrudnieniu

 Oświadczenie dotyczące danych dziecka

 

Gmina Gniezno otworzyła gminny żłobek dzięki pozyskaniu pieniędzy pozabudżetowych w łącznej kwocie 2,6 mln zł. Dofinasowanie pochodzi z dwóch źródeł:

Rządowy program „Maluch +" kwota dofinasowania 990 000,00 zł

Wielkopolski Regionalny Program operacyjny na lata 2014-2020, Tytuł projektu: „Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" - kwota dofinasowania 1 624 539,88

Pozyskane środki  pozwoliły na powstanie obiektu,  wyposażenie oraz utrzymanie żłobka przez dwa lata tj. od 01.09.2020 - 31.08.2022.

Zlobek