biuletyn

Centrum Usług Wspólnych Gminy Gniezno

CUW

Centrum Usług Wspólnych Gminy Gniezno działa na podstawie Uchwały NR XXV/172/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 września 2016 r. roku, zmienionej Uchwałą nr XXXV/259/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 marca 2021r.  Centrum Usług Wspólnych Gminy Gniezno jest jednostką budżetową zapewniająca jednostkom organizacyjnym Gminy Gniezno wspólną obsługę i świadczy dla nich usługi finansowo - księgowe, administracyjne, organizacyjne, zapewnia wsparcie w zakresie zarządzanie mieniem oraz wsparcie informatyczne. Misją Centrum Usług Wspólnych Gminy Gniezno jest zgodne z prawem, rzetelne, sprawne i fachowe wspieranie oraz świadczenie usług na rzecz jednostek obsługiwanych w zakresie zadań powierzonych.