biuletyn

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

ESP

Informacja dot. warunków organizacyjno – technicznych doręczania dokumentów elektronicznych.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216):

Gmina Gniezno uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Adres na ePUAP:
3003032/SkrytkaESP

W celu złożenia pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na platformie ePUAP.

Przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie formularza udostępnionego na platformie ePUAP.