baner

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami

 

 

KOMUNIKAT DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Zmiana opłat za wywóz odpadów

 

Dlaczego wzrastają koszty odbioru odpadów?

Nowe przepisy, wzrost opłaty marszałkowskiej za każdą tonę odpadów oraz podwyżka między innymi kosztów energii elektrycznej to główne powody zwiększenia cen za wywóz odpadów w Gminie Gniezno. Ostatnia zmiana stawki za wywóz nieczystości stałych miała miejsce w 2016 roku. Od trzech lat wzrastały koszty wywozu odpadów komunalnych, a wzrost cen pokrywany był z budżetu gminy. W roku 2018 Gmina Gniezno dopłaciła do gospodarki odpadami  kwotę około 400 000 zł.

Na wzrost cen wpłynęły przede wszystkim rosnące ceny odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz znaczny wzrost kosztów ubezpieczenia zakładów gospodarki odpadami. Kolejnym czynnikiem powodującym wzrost kosztów zagospodarowania odpadów jest wejście w życie rozporządzenia Ministra Środowiska zobowiązujące gminy do dodatkowego wydzielenia odpadów BIO.

Z tych powodów wiele gmin, miast i związków międzygminnych zmuszonych zostało, aby zweryfikować koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, a to z kolei wpływa
na podwyżki cen dla mieszkańców.

Rada Gminy Gniezno w marcu 2019 r. podjęła nową uchwałę o opłatach za wywóz nieczystości stałych.

 

 

STAWKI OBOWIĄZUJĄCE OD 1 MAJA 2019 R.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

RODZAJ GROMADZENIA ODPADÓW

STAWKA/M-C

SELEKCJA

14,00 zł/os.

NIESELEKCJA

27,00 zł/os.

 

 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

RODZAJ GROMADZENIA ODPADÓW I WIELKOŚĆ POJEMNIKA

STAWKA/M-C

120L- SELEKCJA

53,00 zł/poj.

240L- SELEKCJA

76,00 zł/poj.

1100L- SELEKCJA

330,00 zł/poj.

120L- NIESELEKCJA

79,00 zł/poj.

240L- NIESELEKCJA

113,00 zł/poj.

1100L- NIESELEKCJA

494,00 zł/poj.

 

NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE

REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE

RODZAJ GROMADZENIA ODPADÓW

STAWKA

SELEKCJA

180,00 zł/rok

NIESELEKCJA

270,00 zł/ rok

 

 

Aktualne programy

Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła