Mamy nową szkołę!

Nowy budynek szkoły w Zdziechowie ukończony zgodnie z planem. Budowa szkoły jest częścią największej inwestycji Gminy Gniezno. Odbiory techniczne i pozwolenie na użytkowanie są już w posiadaniu inwestora. Wójt Gminy Maria Suplicka wraz z radnymi Gminy Gniezno odwiedzili szkołę, w której 2 września b.r. rozpoczną naukę nasze dzieci.

 


 

 

Aktualne programy

Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła