Urząd Gminy - dzień wolny

Wójt Gminy Gniezno  zarządzeniem 58/2019 - w zamian za pracę w dniu 3 sierpnia 2019r. - ustalił dzień 16 sierpnia (piątek) dniem wolnym od pracy w Urzedzie Gminy Gniezno (zarządzenie - kliknij tutaj )

Aktualne programy

Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła