Zebrania wiejskie

Wójt Gminy Gniezno zarządzeniem nr 4/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku zwołuje na terenie Gminy Gniezno zebrania wiejskie i zebranie Osiedla Łabiszynek, w celu dokonania wyboru  sołtysów, rad sołeckich, Przewodniczącego Zarządu Osiedla Łabiszynek oraz Zarządu Osiedla Łabiszynek. (tekst zarządzenia - kliknij tutaj)

 

Aktualne programy

Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła