Gmina Gniezno - tu mieszkam.

          

Wiele osób zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno jest zameldowanych na terenie innych gmin. Zwracamy się z gorącym apelem do tych osób aby rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskazali jako miejsce zamieszkania teren Gminy Gniezno (niezależnie od miejsca zameldowania). Wystarczy wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3, a wtedy zapłacone podatki wrócą do naszego miejsca zamieszkania i będą służyły rozwojowi Naszej Gminy.

Aktualne programy

Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła