Badania statystyczne

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w dniach 1-20 kwietnia br. na ternie Gminy Gniezno, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie ankietowe "Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach."

Aktualne programy

Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła