Apel do hodowców

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gnieźnie w związku ze stałym zagrożeniem wystąpienia ASF i HPAI w gospodarstwach rolnych przypomina zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed tymi wirusami.

Zasady postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika

Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca ASF

Informacja dla myśliwych i leśników dotycząca ASF

 

 

Aktualne programy

Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła