Ankieta dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Szanowni Państwo,

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej informuje, że osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny zainteresowane skorzystaniem z ulg w zakresie dojazdów komunikacją publiczną uprzejmie prosimy, przy okazji wizyty w Urzędzie Gminy, o wypełnienie stosownej ankiety. Ankietę można otrzymać w biurze podawczym Urzędu lub pobrać z naszej strony internetowej, link poniżej.

Ankieta (pdf)

Aktualne programy

Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła