Ocena jakości wody

01.07.2020 - ocena jakości wody z wodociągu wiejskiego - Łabiszynek
24.06.2020 - Ocena jakości wody z wodociągu miejskiego Gniezno - Żwirki i Wigury
24.06.2020 - Ocena jakości wody z wodociągu miejskiego Gniezno - Sosnowa
15.04.2020 - Ocena jakości wody z wodociągu wiejskiego - Jankówko

15.04.2020 - Ocena jakości wody z wodociągu wiejskiego - Modliszewko
09.04.2020 - Ocena jakości wody z wodociągu miejskiego Gniezno - Żwirki i Wigury

09.04.2020 - Ocena jakości wody z wodociągu miejskiego Gniezno - Sosnowa
12.02.2020 - Ocena jakości wody z wodociągu miejskiego Gniezno - Żwirki i Wigury

05.02.2020 - Ocena jakości wody z wodociągu miejskiego Gniezno - Sosnowa
31.12.2019 - Ocena jakości wody z wodociągu miejskiego Gniezno - Żwirki i Wigury

31.12.2019 - Ocena jakości wody z wodociągu miejskiego Gniezno - Żwirki i Wigury
31.12.2019 - Ocena jakości wody z wodociągu miejskiego Gniezno - Sosnowa
31.12.2019 - Ocena jakości wody z wodociągu miejskiego Gniezno - Sosnowa
31.12.2019 - Ocena jakości wody z wodociągu wiejskiego - Jankówko
31.12.2019 - Ocena jakości wody z wodociągu wiejskiego - Jankówko
24.12.2019 - Ocena jakości wody z wodociągu wiejskiego - Łabiszynek

24.12.2019 - Ocena jakości wody z wodociągu wiejskiego - Modliszewko
24.12.2019 - Ocena jakości wody z wodociągu wiejskiego - Modliszewko
16.12.2019 - Ocena jakości wody z wodociągu wiejskiego - Łabiszynek
16.12.2019 - Ocena jakości wody z wodociągu miejskiego Gniezno-Sosnowa
16.12.2019 - Ocena jakości wody z wodociągu miejskiego Gniezno - Żwirki i Wigury
04.12.2019 - Ocena jakości wody z wodociągu miejskiego Gniezno-Sosnowa
04.12.2019 - Ocena jakości wody z wodociągu miejskiego Gniezno - Żwirki i Wigury
02.12.2019 - Ocena jakości wody z wodociągu wiejskiego - Łabiszynek
18.10.2019 - Ocena jakości wody z wodociągu miejskiego Gniezno-Sosnowa

18.10.2019 - Ocena jakości wody z wodociągu miejskiego Gniezno - Żwirki i Wigury
16.09.2019 - Ocena jakości wody z wodociągu wiejskiego - Modliszewko.

13.09.2019 - Ocena jakości wody z wodociągu wiejskiego - Jankówko.
12.09.2019 - Ocena jakości wody z wodociągu miejskiego - ul.Żwirki i Wigury
29.08.2019 - Ocena jakości wody z wodociągu miejskiego Gniezno - ul. Żwirki i Wigury.

29.05.2019 - Ocena jakości wody z wodociągu miejskiego Gniezno - ul. Sosnowa.
26.08.2019 - Ocena jakości wody z wodociągu wiejskiego - Modliszewko.

26.08.2019 - Ocena jakości wody z wodociągu wiejskiego - Łabiszynek.
23.08.2019 - Ocena jakości wody z wodociągu wiejskiego - Jankówko.
22.08.2019 - Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludz z wodociągu miejskiego Gniezno - ul. Sosnowa.
22.08.2019 - Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludz z wodociągu miejskiego Gniezno - ul. Żwirki i Wigury.
22.05.2019 - Ocena jakości wody w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągu miejskiego Gniezno - ul. Sosnowa

22.05.2019 - Ocena jakości wody w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągu wiejskiego  - Jankówko
22.05.2019 - Ocena jakości wody w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągu miejskiego Gniezno - Żwirki i Wigury
03.04.2019 - Ocena obszarowa jakości wodyprzeznaczonej do spożycia przez ludzi ma terenie Gminy Gniezno w 2018 roku

26.03.2019 - Ocena jakości wody z wodociągu miejskiego Gniezno - Sosnowa

26.03.2019 - Ocena jakości wody z wodociągu miejskiego Gniezno - Żwirki i Wigury
18.02.2019 - Ocena jakości wody z wodociągu miejskiego Gniezno-Sosnowa
18.02.2019 - Ocena jakości wody z wodociągu miejskiego Gniezno - Żwirki i Wigury
07.01.2019 - Ocena jakości wody z wodociągu miejskiego Gniezno-Sosnowa
07.01.2019 - Ocena jakości wody z wodociągu wiejskiego Jankówko
29.11.2018 - Ocena jakości wody z wodociągu wiejskiego Łabiszynek

29.11.2018 - Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu wiejskiego Łabiszynek
14.11.2018 - Ocena jakości wody z wodociągu miejskiego Gniezno-Sosnowa
14.11.2018 - Ocena jakości wody z wodociągu miejskiego Gniezno - Żwirki i Wigury

Aktualne programy

Akademia Kompetencji Cyfrowych
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła