Zasoby

1. Wykaz nazw miejscowości, osiedli i ulic na terenie Gminy Gniezno

2. Szkoły i przedszkola na terenie Gminy Gniezno

3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno. 

Aktualne programy

Akademia Kompetencji Cyfrowych
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła