Nasza Gmina

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Urzędu Gminy Gniezno - 14.X.2013r.

Obrazy Gminy Gniezno

Poświęcenie figury Św. Floriana - Strzyżewo Smykowe - 31082013

Aktualne programy

Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła